Profil af Ivan Häuser

Profil af Ivan Häuser

Støtte til ledere og arbejdsgrupper

 

  • Managerial courage
  • Produktivitetsforbedring 
  • Psykisk arbejdsmiljø, nedbringelse af sygefravær 
  • Forretningsudvikling for private virksomheder på markeder i Rusland og centralasien (i samarbejde med Vitus Bering Management v/Aage Nielsen, Moskva)
  • Præsentationsteknik (kurser på engelsk i samarbejde med Global-Denmark v/Claus Adam Jarløv)

Forandringsprocesser der lykkes. Åben og udfordrende sparring på højeste ledelsesniveau og i det enkelte arbejdsfællesskab.
Garanti for nye ideer og god atmosfære.

Referencer:
Udenrigsministeriet, Fødevareministeriet, Trafikministeriet, Folketingents statsrevisorer, Københavns Voksen Uddannelsescenter (KVUC), Kriminalforsorgen, Københavns Kommune, Danmarks Radio, Branchearbejdsmiljørådet Bar Foka, DSB, Arbejdsformidlingen, EU, Danske museer

Managerial courage
Produktivitetsforbedringer og andre forandringer kræver ledelsesmæssigt mod og en evne til at generere ideer samt at gennemføre dem

Forretningsudvikling i Rusland og på tilgrænsende markeder
I samarbejde med Vitus Bering Management tilbydes virksomheder bistand mht. markedspenetration, strategiudvikling, udvikling af organisationen og set-up'et i Rusland, etablering, rekruttering.
Min partner Aage Nielsen har boet og arbejde ud fra Moskva i mere end 17 år
 
Præsentationsteknik - på dansk og engelsk
Præsentationer handler om at stille skarpt på tilhørerne og give dem et udbytte, så de ikke oplever at have spildt deres tid. Mit koncept tager højde for, at mennesker har forskellige styrker som kommunikatorer, og hjælper dem til at vise sig fra deres bedste side og fremtræde troværdige og interessante. Kurser i præsentationsteknik på engelsk (for personer, der tit skal fremstille noget for udlændinge) tilbydes sammen med Global Denmark, www.global-denmark.dk.

Psykisk arbejdsmiljø
Et godt psykisk arbejdsmiljø er karakteriseret ved to ting: (1) At man ikke lider overlast, dvs. at man ikke bliver syg af at gå på arbejde og (2) at man får udfordringer, der appellerer til ens præstationsbehov og giver arbejdsglæde. Mit koncept omfatter såvel en organisatorisk tilgang: ”Hvordan bliver arbejdet sundt?”, "Hvordan nedbringes sygefravær?") og en personlig: ”Hvordan trives jeg bedre på mit arbejde, håndterer stress?”