C.V.

Curriculum Vitae: Ivan Häuser

Chefkonsulent

Født: 1947

PROFIL

 • Ivan Häuser er innovativ og god til at få forandringsprocesser til at lykkes i kraft af personligt drive, fleksibilitet, forhandling, ledelsesrådgivning og facilitering af et samarbejde. Han er en åben og udfordrende sparringspartner og kan operere på højeste ledelsesniveau og i det enkelte arbejdsfællesskab. Han formår at skabe en god atmosfære i et projekt og arbejder med stor entusiasme.
 

UDDANNELSE

2011 PhD ved Copenhagen Business School
1993 prisvinder i konkurrence om Internationalisering, udskrevet af Finansministeriet
1979 Guldmedalje for afhandlingen "Ekspressivitetstyper i russisk og tjekkisk" ved  Handelshøjskolen i København
1978 Cand. mag. i russisk of tjekkisk Århus Universitet


ANSÆTTELSESFORHOLD

Fra 2012 Post doc vedr. Internet of Things ved CBS

Fra 2012: Deltidsansættelse som ekstern lektor i Psychology of Leadership og Dansk hos Danish Institute for Study Abroad

Fra 2011: Partner i Alkalær Spil (apps til læsning)

Fra 2006: Partner i Vitus Bering Management, Moskva

Fra 2005: Selvstændig 2005, Chefkonsulent

Andersen Management International 1994 – 2004, Projektdirektør 1998

Konsulentfirmaet Bøje Larsen 1989-1994, Chefkonsulent

Århus Amt, Leder af Voksen Pædagogisk Center, Århus amt,  1980-89

Fagkonsulent på sprogområdet i amtets voksenundervisning 1978-80

Udenrigsministeriet

Vagtmester ved Den danske Ambassade i Moskva 1970-71

Forsvaret, Løjtnant af reserven, uddannet 1968


ARBEJDS- og PROJEKTERFARING – udvalgte opgaver

• 2010-11, Evalueringsopgaver for KVUC vedr. storrum, tosprogede og studierejseaktivitet
 
• 2010-11, Assistance til Georg Jensen på det russiske marked (i regi af Vitus Bering Management)
 
• 2010-11, Leder af integrationsprojekt (street tennis) for DGI
 
• 2009, juni-december - Assistance til Folketingets statsrevisorer vedr. forandringsprojekt, interessentundersøgelse, workshop
 
• 2009, januar-maj  - Assistance til den russiske organisation af det danske træhandelsfirma DLH vedr. strategi- og organisationsudvikling. I samarbejde med Aage Nielsen, Moskva. 
 
• 2008- Ansvarlig for styring af firmaet Avmor Europe's distributører i Rusland, Ukraine, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Rumænien
 
• 2007-  Forretningsudvikling for danske firmaer i Rusland (bl.a. Cimbria, ISS) i samarbejde med Aage Nielsen, Moskva
 
• 2007 Køge Kommune. Projekt vedr. udvikling af strategier for skolevæsenet, herunder kommunens skoleafdeling og alle skoler
 
• 2006-7 TACIS, EU : Cross-border projekt om turisme, Kaliningrad-Litauen 

• 2005 Danmarks Radio : Kulturforandringsprojekt i forbindelse med udflytning til DR-Byen

• 2005 Danmarks Radio : Kulturforandringsprojekt i forbindelse med udflytning til DR-Byen

• 2005 Arbejdsformidlingen Region Vejle: Rådgivning om forandringsledelse i forbindelse med AFs strukturreform

• 2005 Dansk Flygtninghjælp – Tjetjenien: Mission til Grozny. Midtvejsevaluering af partnerskabsprojekt mellem danske og tjetjenske universiteter. Processtøtte. Oprettelse af 3 engelske klubber.

• 2005 Dansk Røde Kors: Optimering af Generalsekretariatets arbejdsprocesser og relationer til andre afdelinger

• 2005 Branchearbejdsmiljørådet BAR FOKA: Udarbejdelse af forslag til gennemførelse af projektet: ”Arbejdsmiljøperspektivet under forandringer”

• 2004-2005 Danmarks Radio, DR Byen: Rådgivning af DR Byens ledelse om design og gennemførelse af undersøgelse vedr. samarbejdet i Bygherreorganisationen samt forslag til forbedret ledelsesstruktur og grænsefladestyring. Projektleder

• 2004 Kriminalforsorgen: Ansvarlig for delanalyse vedr. nedbringelse af sygefravær som et led i en større effektiviseringsopgave på foranledning af Finansministeriet

• 2003 og 2004 Det danske Generalkonsulat, Hamborg: Tilpasse organisationen og ændre på arbejdsvaner med henblik på en styrkelse af Generalkonsulatets eksportfremmende arbejde for danske virksomheder. Strategiseminarer for hele handelsafdelingen. Review af interne projekter. Rådgivning af ledelsen vedr. implementeringaf interne projekter.

• 2004 Tjetjenien – Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet: Udarbejdelse af projektdokument for Udenrigsministeriet; herefter processtøtte til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med etablering af partnerskaber mellem 3 tjetjenske universiteter og danske højere læreanstalter

• 2004 Kaliningrad – Region Bornholms grænseoverskridende samarbejde: Kontrakt med Udenrigsministeriet om processtøtte til Region Bornholm, der skaber polsk-russiske partnerprojekter mellem fx turistbranchen, fødevareproducenter, kultur- og sociale institutioner

• 2003 Københavns kommune: Udbredelse af kommunens kvalitetsmodel i forvaltninger og på institutioner. Udvikling af selvhælpsværktøjer ogundervisningsmaterialer til kommunens egne konsulenter. Train-the-trainer program

• 2003 Danske kunstmusee: Planlægning og gennemførelse af årskonferencer med fokus på museernes ledelse, visioner og strategier, afbalancering af forskning og udstillingsvirksomhed, kundeorientering

• 2003 Udenrigsministeriet / Rusland, Estland, Letland – Samarbejde på tværs af grænserne: Identificering af fælles estisk-russiske og fælles lettisk-russiske projekter. Etablering af 3 distriktsråd Træning ogcoaching af disse distriktsråd i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger, partnersøgning og co-finansiering.

• 2001−2003 Arbejdsmiljøsekretariatet: 7 procesværktøjer til ledere på kontorchefniveau vedr. psykisk arbejdsmiljø

• 2003 WWF Danmark og Danmarks Naturfredningsforening – Kaliningrad: Rådgivning til WWF Denmark og Danmarks Naturfredningsforening, der for Udenrigsministeriet gennemfører et projekt vedr. grænseoverskridende samarbejde med Litauen og Polen mhp. socioøkonomisk udvikling

• 2002-2003 Udenrigsministeriet – undersøgelse af DANIDAs evaluatorers uafhængighed: Folketinget ønskede en debat om evaluering af Danidas udviklingsbistand. Spørgsmålet var, om de konsulenter, der foretager evalueringerne for Danida, er uafhængige. Ivan Häuser og hans team opstillede kriterier for vurdering af evaluatorers uafhængighed og evalueringers troværdighed og gennemførte undersøgelsen, der ligger på Danidas hjemmeside:www.um.dk/danida

• 2002 Kaliningrad Region – Fact finding mission for Udenrigsministeriet:Det skulle undersøges, om Udenrigsministeriets program for fred og stabilitet (FRESTA) kunne gøre en forskel i Kaliningradregionen. Udenrigsministeriet sammensatte et team, hvor Ivan Häusers rolle blev især at facilitere processen, networke og gennemføre seminarer med lokale interessenter. Missionens anbefalinger er i stort omfang blevet fulgt – der er efterfølgende iværksat projekter i 3 distrikter i Kaliningrad Regionen.

• 1998-2001 Kazakstan. EU (TACIS): Et tre års projekt, der gik ud på at kapacitetsopbygge et 2 år gammelt Diplomatakademi, der tilbyder post-graduate uddannelser for personer, der allerede er ansat i Kazakstans udenrigsministerium eller kandiderer til det. Ivan Häuser var project manager og havde som underleverandører det hollandske diplomatakademi Institut Clingendael og det spanske udenrigshandelsadvokatfirma Asesores de Comercio Exterior.

• 2002 Danske Statsbaner: Rådgivning til ledergruppen vedr. human resource development og team building af ledergruppen

• 2002 Fødevareministeriet – departementet: Design af program for udvikling af værdier og en fælles vision for hele Fødevareministeriet, inklusiv træning af interne instruktører, der skulle gennemføre tværministerielle seminarer for alle ministeriets ca. 6.000 ansatte, og et system til håndtering af de mange bidrag fra seminarerne. Projektet blev afsluttet med en redaktionskonference med deltagelse af alle ministeriets øverste ledere samt tillidsrepræsentanter.

• 2002 Dansk Røde Kors: Coaching af lederen af International Afdeling samt seminar for alle afdelinger om styrkelse af samarbejdet på tværs. 1998-2004 Tilbagevendende opgaver vedr. værdibaseret ledelse, opfølgning på trivselsundersøgelser.

• 2002 DIIS-Dansk Institut for Internationale Studier: Seminar om Instituttets competitive advantage, internel samarbejde and virksomhedskultur

• 2001 Udenrigsministeriet: Leder af brugerundersøgelse for Fællessekretariatets ydelser: økonomistyring, løn, personaleadministration, HR, IT,boligforvaltning. Kvalitative interviews og spørgeskemaer per e-mail. 1990-2001: Seminarer for kontorer om strategier for arbejdet og udvikling af det interne samarbejdeLederkurser for ambassadører, kontorchefer, sektionsledere

• 2001 Roskilde Amt: Coaching af leder for Center for specialundervisning samt processtøtte til organisationsudvikling

• 2001 Tanzania: Ledelse af seminar om en ny Sundhedspolitik for Danida. Deltagere: Chefrådgivere inden for dansk udviklingsbistand, regeringsrepræsentanter fra afrikanske og asiatiske lande

• 2000 Sydafrika: Træning af skoleledere i Durban-regionen i ledelse. Implementering af regeringens new learning principles, lanceret af Sydafrikas undervisningsministerium. 10 dages kursus som led i større DANIDA-projekt


Internationale opgaver før år 2000

 • 1997 Kazakhstan – UNDP. Seminar for nøglemedarbejdere i social-, kultur-, miljø- og undervisningsministeriet. Disse nøglemedarbejdere skulle støttes i deres arbejde med at udarbejde bidrag til præsidentens strategi Kazakstan 2030.
 • 1995-96 Albanien. Ledelse af Phare-projekt vedr. omstrukturering af Transportministeriet samt afvikling af udbudsforretnings vedr. mobiltelefoni
 • 1994-1995 SNG. Ledelse af OECD-projekt vedr. etablering af netværk og seminarrække for telestyrelser i tidligere sovjetreprublikker

Udvalgte opgaver og opgavetyper i Danmark før år 2000

 • Personalekonferencer for Trafikministeriets departement, afdelinger på Hillerød Sygehus
 • Seminarer for alle kontorer og afdelinger i Statsministeriet
 • Lederkurser i Ringsted og Helsingør kommuner, Told & Skat, Museumshøjskolen
 • Seminarer for handelsafdelinger på danske ambassader i Tokyo og London
 • Kurser for interne konsulenter i Fyns amt
 • Servicekurser for portører på Odense Universitetshospital
 • Kvalitetsprojekter (Laboranthøjskolen, Hillerød tekniske skole, Sønderjyllands Erhvervscenter)
 • Samarbejdsprojekter for ledergrupper (inklusiv observation af møder, individuel coaching)
 • Kurser i præsentationsteknik
 • Seminarer for skolebestyrelser
 • Seminarer for samarbejdsudvalg
 • Seminarer/kurser om konflikthåndtering og forhandling
 • Kurser for læger over hele landet i samtaleteknik og arbejdsorganisation (for Ciba-Geigy)
EFTERUDDANNELSESAKTIVITETER

2003-2004 Auditor i Andersen Management International's  kvalitetsorganisation 2002. Træning af Andersen Management’s yngre konsulenter i præsentationsteknik på engelsk (i samarbejde med Claus Jarløv, GlobalDenmark) 2001-Samarbejde med det danske firma Brainii om udvikling af et IT-støttet system til kompetencestyring og generering af videnregnskaber

2000 Design af Andersen Management Internationals kvalitetsstyringssystem, der blev ISO 9001 certificeret Design af Andersen Management Internationals videnregnskab

 

PUBLIKATIONER/FOREDRAG

År Beskrivelse
2006
 
 
2001-2003
Kronik i Politiken om teaterstykke i Moskva vedr. Kursk-katastrofen, publiceret 13-9-2006. Tilgængelig på www.bibliotek.dk
 
7 procesværktøjer til ledere (Forandring på arbejdspladsen, Konflikthåndtering, Indflydelse, Vanskelige samtaler, Stress, Fravær og personalegennemtræk, mobning). Sælges af Arbejdsmiljøinstituttet og er tilgængelige på www.bar-foka.dk
  Foredrag om emner som:
  -udvikling af medarbejdere -bedre møder -dialog og ledelse -samtalen som ledelsesværktøj og coaching

SPROG

Sprog Skriftligt Mundtligt
Dansk Modersmål Modersmål
Engelsk Flydende Flydende
Russisk Flydende Flydende
Tysk Flydende Flydende
Fransk Kendskab Kendskab
Polsk Kendskab Kendskab
Tjekkisk Flydende Flydende